باغ ارم

باغ ارم شیراز در زمان قاجاریه و با تقلید از سبک معماری زندیه ساخته شده است. این عمارت از ۳ طبقه، تشکیل شده است، دو طبقه بالای آن دارای ستون هایی است که از تخت جمشید الهام گرفته شده است.