بیش از ۲۰۰ سال پيش “سلام نوروزی” در شيراز و نه چندان دور از تخت جمشيد برگزار شد ، پس از اردشير يكم ، اين چندمین بار بود كه يک فرمانروا در مركز پارس چنين مراسمی را برپا می داشت! پيش از كريمخان، عضدالدوله ديلمی اين آيين ها را در شيراز برگزار كرده بود كريمخان زند كه به جاي عنوان «شاه»، لقب «وكيل» برخود نهاده بود، پس از اعلام شهر شيراز به پايتختی ايران، از سال 1761 ميلادی سلام نوروزی را در عمارتی كه اينک موزه پارس ناميده می شود، برگزار می كرد و سپس برای ديدن مردم معمولی به كوچه و خيابان مي رفت

وی در سال 1761 در ايام نوروز، از جيب خود چند نوازنده را اجير كرده بود كه در ميدان های شيراز بنوازند و مردم را شاد كنند كه بعداً اين رسم شامل روزهای ديگر هم شد. كريمخان براي شاد كردن مردم و زدودن غمهايشان هر اقدامی كه مي توانست انجام داد. به نظر وی، كه مورخان از اظهاراتش بيرون كشيده اند ، كريمخان «شاد بودن و شادی كردن» را حق مردم مي دانست. وي براي ديدن توده ها و آگاه شدن از مشكلاتشان، حتي به قهوه خانه ها مي رفت و با آنان در همانجا خوراک می خورد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *