جایگاه زن و خانواده در فرهنگ ایران

هنگامی که به داده های تاریخی مربوط به تاریخ و فرهنگ ایران باستان می نگریم و آن را با دیگر فرهنگ های هم زمانش برابر می کنیم،به روشنی در می یابیم که براستی ایرانیان بیشتر از دیگرمردمان و فرهنگ های… ادامه مطلب

گزیده های کوتاهی از تاریخ ایران

– اولین سیستم استخدام دولتی به صورت لشگری و کشوری به مدت 40 سال خدمت و سپس بازنشستگی و گرفتن مستمری همیشگی را کورش بزرگ در ایران پایه گذاری کرد . – کمبوجبه فرزند کورش به دلیل کشته شدن 12 ایرانی… ادامه مطلب